Hàng loạt bất cập pháp lý về cá nhân làm từ thiện

Nhiều bất cập trong quy định quản lý hoạt động từ thiện. Ảnh: L.D
Nhiều bất cập trong quy định quản lý hoạt động từ thiện. Ảnh: L.D
Nhiều bất cập trong quy định quản lý hoạt động từ thiện. Ảnh: L.D
Lên top