Hàng không Việt triển khai bay thẳng đến Mỹ: Tiến tới khai thác thương mại thường lệ từ năm 2022

Mỗi năm có khoảng 700.000 lượt khách bay qua lại Việt Nam - Mỹ. Ảnh: ĐT
Mỗi năm có khoảng 700.000 lượt khách bay qua lại Việt Nam - Mỹ. Ảnh: ĐT
Mỗi năm có khoảng 700.000 lượt khách bay qua lại Việt Nam - Mỹ. Ảnh: ĐT
Lên top