Hàng không Việt Nam: Lên phương án nối chuyến từ nước thứ 3

Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài chỉ xem xét làm thủ tục cho 
hành khách có thị thực nhập cảnh Việt Nam. Nguồn: VNA
Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài chỉ xem xét làm thủ tục cho hành khách có thị thực nhập cảnh Việt Nam. Nguồn: VNA
Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài chỉ xem xét làm thủ tục cho hành khách có thị thực nhập cảnh Việt Nam. Nguồn: VNA
Lên top