Hàng không Việt Nam đón chuyến bay điều hành thứ 900.000

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đón chuyến bay điều hành thứ 900.000 trong năm 2019.
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đón chuyến bay điều hành thứ 900.000 trong năm 2019.
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đón chuyến bay điều hành thứ 900.000 trong năm 2019.
Lên top