Năm 2021:

Hàng không Việt Nam đối diện lỗ thêm 15.000 tỉ đồng

Các hãng hàng không Việt Nam được dự báo sẽ lỗ thêm 15.000 tỉ đồng trong năm 2021. Nguồn: VNA
Các hãng hàng không Việt Nam được dự báo sẽ lỗ thêm 15.000 tỉ đồng trong năm 2021. Nguồn: VNA
Các hãng hàng không Việt Nam được dự báo sẽ lỗ thêm 15.000 tỉ đồng trong năm 2021. Nguồn: VNA
Lên top