Hàng không tăng tần suất đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Hàng không đề xuất bay nội địa trở lại bình thường từ đầu năm 2022. Ảnh GT
Hàng không đề xuất bay nội địa trở lại bình thường từ đầu năm 2022. Ảnh GT
Hàng không đề xuất bay nội địa trở lại bình thường từ đầu năm 2022. Ảnh GT
Lên top