Hàng không tăng chuyến “giải tỏa” hành khách tại Đà Nẵng

Hàng không tăng chuyến “giải tỏa” hành khách tại Đà Nẵng. Ảnh ĐT
Hàng không tăng chuyến “giải tỏa” hành khách tại Đà Nẵng. Ảnh ĐT
Hàng không tăng chuyến “giải tỏa” hành khách tại Đà Nẵng. Ảnh ĐT
Lên top