Hàng không siết chặt kiểm soát dịch COVID-19

Sân bay Quốc tế Nội Bài thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đ.T
Sân bay Quốc tế Nội Bài thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đ.T
Sân bay Quốc tế Nội Bài thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đ.T
Lên top