Hàng không sẵn sàng mở lại đường bay, tăng chuyến

Hàng không Việt sẵn sàng mở đường bay và tăng chuyến sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Ảnh: ĐT
Hàng không Việt sẵn sàng mở đường bay và tăng chuyến sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Ảnh: ĐT
Hàng không Việt sẵn sàng mở đường bay và tăng chuyến sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Ảnh: ĐT
Lên top