Hàng không nâng cấp độ phòng dịch COVID-19 lên mức cao nhất

Hàng không thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Hàng không thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Hàng không thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Lên top