Hàng không mong mở lại đường bay, sớm triển khai hộ chiếu vaccine

Hàng loạt tàu phải nằm đất chờ ngày được mở lại đường bay. Ảnh GT
Hàng loạt tàu phải nằm đất chờ ngày được mở lại đường bay. Ảnh GT
Hàng loạt tàu phải nằm đất chờ ngày được mở lại đường bay. Ảnh GT
Lên top