Hàng không đưa khách rời Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Lên top