Hàng không đề nghị dừng các chuyến bay đến từ Châu Phi

Hàng không đề nghị dừng các chuyến bay đến từ Châu Phi. Ảnh minh họa VNA
Hàng không đề nghị dừng các chuyến bay đến từ Châu Phi. Ảnh minh họa VNA
Hàng không đề nghị dừng các chuyến bay đến từ Châu Phi. Ảnh minh họa VNA
Lên top