Hàng không chỉ được chở khách đến 80% số ghế

Hàng không chỉ được chở khách đến 80% số ghế. Ảnh VNA
Hàng không chỉ được chở khách đến 80% số ghế. Ảnh VNA
Hàng không chỉ được chở khách đến 80% số ghế. Ảnh VNA
Lên top