Hàng chục phụ huynh đến trụ sở tỉnh kiến nghị không giải thể trường học

Lên top