Hàng chục người trắng đêm tìm bé trai bị rơi xuống cống

Khu vực xảy ra tai nạn cho bé trai lớp 4 là cống hở đang thi công.
Khu vực xảy ra tai nạn cho bé trai lớp 4 là cống hở đang thi công.
Khu vực xảy ra tai nạn cho bé trai lớp 4 là cống hở đang thi công.