Hàng chục gói nghi ma túy tiếp tục dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Số ma túy dạt vào bờ biển thôn Hải Đông được phát hiện ngày 1.12. Ảnh: BP cung cấp.
Số ma túy dạt vào bờ biển thôn Hải Đông được phát hiện ngày 1.12. Ảnh: BP cung cấp.
Số ma túy dạt vào bờ biển thôn Hải Đông được phát hiện ngày 1.12. Ảnh: BP cung cấp.
Lên top