Hàng chục F2, F3 của bệnh nhân 416 và 418 đang ở Huế

Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: Phúc Đạt.
Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: Phúc Đạt.
Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: Phúc Đạt.
Lên top