Hàng chục cây gỗ quý bị đốn hạ trong khu bảo tồn Ea Sô

Một góc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Bảo Trung
Một góc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Bảo Trung
Một góc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Bảo Trung
Lên top