Hãng bay Việt chuyển hướng vận tải mùa dịch

Các hãng bay Việt chuyển hướng từ chở khách sang vận tải hàng hóa. Ảnh: ĐT
Các hãng bay Việt chuyển hướng từ chở khách sang vận tải hàng hóa. Ảnh: ĐT
Các hãng bay Việt chuyển hướng từ chở khách sang vận tải hàng hóa. Ảnh: ĐT
Lên top