Hãng bay chịu trách nhiệm kiểm soát việc khai báo y tế của hành khách

Nhân viên hãng bay được phân công trực hỗ trợ cho những hành khách lần đầu thực hiện khai báo. Ảnh: Hoài Anh
Nhân viên hãng bay được phân công trực hỗ trợ cho những hành khách lần đầu thực hiện khai báo. Ảnh: Hoài Anh
Nhân viên hãng bay được phân công trực hỗ trợ cho những hành khách lần đầu thực hiện khai báo. Ảnh: Hoài Anh
Lên top