Hàn Quốc và Australia hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Ông Park Noh-Wan - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đã trao trực tiếp gói hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai cho Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT - Ủy viên BCĐ Trung ương về PCTT. Ảnh: Thúy Ái
Ông Park Noh-Wan - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đã trao trực tiếp gói hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai cho Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT - Ủy viên BCĐ Trung ương về PCTT. Ảnh: Thúy Ái
Ông Park Noh-Wan - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đã trao trực tiếp gói hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai cho Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT - Ủy viên BCĐ Trung ương về PCTT. Ảnh: Thúy Ái
Lên top