Hạn nặng, nông dân dài cổ chờ “nước trời”

Nông dân xã Mã Thành (Yên Thành, Nghệ An) nóng ruột vì hàng trăm ha đất trồng lúa khô hạn. Ảnh: Tiến Dũng
Nông dân xã Mã Thành (Yên Thành, Nghệ An) nóng ruột vì hàng trăm ha đất trồng lúa khô hạn. Ảnh: Tiến Dũng
Nông dân xã Mã Thành (Yên Thành, Nghệ An) nóng ruột vì hàng trăm ha đất trồng lúa khô hạn. Ảnh: Tiến Dũng
Lên top