Hạn, mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long: Giữa thiên tai lộ ra nhân tai!

Đến nay, đã có hàng trăm ngàn hécta lúa bị chết do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra.
Đến nay, đã có hàng trăm ngàn hécta lúa bị chết do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra.
Đến nay, đã có hàng trăm ngàn hécta lúa bị chết do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top