Hạn mặn khốc liệt ở miền Tây: Người dân cần có máy lọc nước để chống khát

Nhiều người dân vui mừng khi nhận được máy lọc nước và can đựng nước. Ảnh: CTV
Nhiều người dân vui mừng khi nhận được máy lọc nước và can đựng nước. Ảnh: CTV
Nhiều người dân vui mừng khi nhận được máy lọc nước và can đựng nước. Ảnh: CTV
Lên top