Hạn mặn khốc liệt, Cà Mau cầu cứu các nhà khoa học

Các chuyện gia, nhà khoa học kiểm tra thực tế tại một điểm sụp lở đất tại huyện Trần Văn Thời sáng 24.2 (ảnh Nhật Hồ)
Các chuyện gia, nhà khoa học kiểm tra thực tế tại một điểm sụp lở đất tại huyện Trần Văn Thời sáng 24.2 (ảnh Nhật Hồ)
Các chuyện gia, nhà khoa học kiểm tra thực tế tại một điểm sụp lở đất tại huyện Trần Văn Thời sáng 24.2 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top