Hạn mặn gây khó khăn cho dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Một trong tổng số hơn 50 cầu thuộc dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được thi công. Ảnh: K.Q
Một trong tổng số hơn 50 cầu thuộc dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được thi công. Ảnh: K.Q
Một trong tổng số hơn 50 cầu thuộc dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được thi công. Ảnh: K.Q
Lên top