Hạn chế tối đa hoạt động vận tải khách đi/đến Hà Nội và TPHCM

Hạn chế tối đa  hoạt động xe khách, tàu thống nhất đi/đến Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa
Hạn chế tối đa hoạt động xe khách, tàu thống nhất đi/đến Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa
Hạn chế tối đa hoạt động xe khách, tàu thống nhất đi/đến Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa
Lên top