Hầm bộ hành ở Hà Nội: Đầu tư nhiều, hiệu quả thấp

Hầm bộ hành trên đường Khuất Duy Tiến lác đác một vài qua lại. Ảnh: T.Vương
Hầm bộ hành trên đường Khuất Duy Tiến lác đác một vài qua lại. Ảnh: T.Vương
Hầm bộ hành trên đường Khuất Duy Tiến lác đác một vài qua lại. Ảnh: T.Vương
Lên top