Hai xe máy đối đầu khiến một người tử vong ở Bình Thuận

Hai xe máy đối đầu làm một người tử vong ở Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Hai xe máy đối đầu làm một người tử vong ở Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Hai xe máy đối đầu làm một người tử vong ở Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top