Hai xã của Sóc Sơn buông lỏng quản lý đất thuộc rừng phòng hộ ra sao?

Vi phạm trật tự xây dựng ở xã Minh Trí (Sóc Sơn).
Vi phạm trật tự xây dựng ở xã Minh Trí (Sóc Sơn).
Vi phạm trật tự xây dựng ở xã Minh Trí (Sóc Sơn).
Lên top