Hai vụ cây xanh ngã đổ trong đêm sau mưa lớn ở Đà Nẵng

Hai vụ xây xanh ngã đổ trong đêm sau mưa lớn ở Đà Nẵng. Ảnh: Nhật Thành
Hai vụ xây xanh ngã đổ trong đêm sau mưa lớn ở Đà Nẵng. Ảnh: Nhật Thành
Hai vụ xây xanh ngã đổ trong đêm sau mưa lớn ở Đà Nẵng. Ảnh: Nhật Thành
Lên top