Hai vợ chồng chết thảm vì sét đánh trúng chòi trú mưa