Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hai vợ chồng chết thảm vì sét đánh trúng chòi trú mưa