Hai viên đá có "mùi thơm" được hỏi mua với giá 5 tỷ đồng

Viên đá có mùi thơm như nước hoa. Ảnh Hà Dung.
Viên đá có mùi thơm như nước hoa. Ảnh Hà Dung.