Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai ụ nổi không người, chưa xác định bị sóng đánh dạt vào bờ biển Thanh Hoá

Mỗi chiếc ụ nổi dài khoảng 30m, rộng 10m. Trên ụ nổi không một bóng người.
Mỗi chiếc ụ nổi dài khoảng 30m, rộng 10m. Trên ụ nổi không một bóng người.