Hai tuyến metro của TPHCM được Bộ Kế hoạch - Đầu tư tháo "nút thắt"

Vì chậm điều chỉnh tổng mức đầu tư, tuyến metro số 1 sẽ lùi tiến độ hoàn thành tới quý 4/2021 thay vì khai thác năm 2020.  Ảnh: M.Q
Vì chậm điều chỉnh tổng mức đầu tư, tuyến metro số 1 sẽ lùi tiến độ hoàn thành tới quý 4/2021 thay vì khai thác năm 2020. Ảnh: M.Q
Vì chậm điều chỉnh tổng mức đầu tư, tuyến metro số 1 sẽ lùi tiến độ hoàn thành tới quý 4/2021 thay vì khai thác năm 2020. Ảnh: M.Q
Lên top