Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng

Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng.
Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng.