Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng

Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng.
Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng.
Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top