Hai tàu hàng tông nhau ở Quảng Nam: Khẩn trương thông tuyến đường sắt trong chiều nay