Hai tàu đâm nhau trên sông Đồng Nai, trăm người lao ra "hôi của"

Tàu chở hàng container bị đâm, hư hỏng nặng
Tàu chở hàng container bị đâm, hư hỏng nặng