Hai sản phụ đang cách ly ở Huế vượt cạn thành công

Khung cách ly T10 - nơi hai sản phụ cách ly tập trung. Ảnh: CTV.
Khung cách ly T10 - nơi hai sản phụ cách ly tập trung. Ảnh: CTV.
Khung cách ly T10 - nơi hai sản phụ cách ly tập trung. Ảnh: CTV.
Lên top