Hải quân Mỹ có những hoạt động gì trong chuyến thăm Đà Nẵng?

Hải quân Mỹ đã từng có những buổi biểu diễn, giao lưu với người dân Đà Nẵng trong nhiều chuyến thăm trước. Ảnh: TH
Hải quân Mỹ đã từng có những buổi biểu diễn, giao lưu với người dân Đà Nẵng trong nhiều chuyến thăm trước. Ảnh: TH
Hải quân Mỹ đã từng có những buổi biểu diễn, giao lưu với người dân Đà Nẵng trong nhiều chuyến thăm trước. Ảnh: TH
Lên top