Hải quan, kiểm lâm “bất hợp tác”, động vật rừng nằm chờ chết

Các cá thể động vật hoang dã bị nhốt 7 ngày trong lồng sắt. Ảnh: HT
Các cá thể động vật hoang dã bị nhốt 7 ngày trong lồng sắt. Ảnh: HT
Các cá thể động vật hoang dã bị nhốt 7 ngày trong lồng sắt. Ảnh: HT
Lên top