Hai phương án tăng lương hưu và trợ cấp xã hội: Sẽ chốt theo ý kiến thực tế

Cán bộ làm thủ tục trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: BHXHVN
Cán bộ làm thủ tục trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: BHXHVN
Cán bộ làm thủ tục trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: BHXHVN
Lên top