Hai phụ nữ nhảy sông tự tử, để lại đứa bé trên bờ nồng nặc mùi thuốc sâu

Hiện trường vụ  việc
Hiện trường vụ việc