Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hai phụ nữ nhảy sông tự tử, để lại đứa bé trên bờ nồng nặc mùi thuốc sâu

Hiện trường vụ  việc
Hiện trường vụ việc