Hải Phòng yêu cầu xem xét xử lý hình sự xe gắn QR Code vi phạm phòng dịch

Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự với hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện quy định phòng, chống dịch (ảnh minh hoạ). Ảnh: MD
Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự với hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện quy định phòng, chống dịch (ảnh minh hoạ). Ảnh: MD
Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự với hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện quy định phòng, chống dịch (ảnh minh hoạ). Ảnh: MD
Lên top