Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h từ 18.5

Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h đến 5h, thực hiện từ 18.5. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h đến 5h, thực hiện từ 18.5. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h đến 5h, thực hiện từ 18.5. Ảnh Mai Dung
Lên top