Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h

Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h để phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h để phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h để phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top