Hải Phòng yêu cầu "giấy thông hành", lượng người test nhanh COVID-19 tăng

Lượng người đi xét nghiệm SARS-CoV-2 tăng sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng. Ảnh Đặng Luân
Lượng người đi xét nghiệm SARS-CoV-2 tăng sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng. Ảnh Đặng Luân
Lượng người đi xét nghiệm SARS-CoV-2 tăng sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng. Ảnh Đặng Luân
Lên top