Hải Phòng yêu cầu chấn chỉnh sau vụ sư chùa Trung Hành cư xử không đúng mực

Sư thầy Thích Bản Phúc (chùa Trung Hành, Hải Phòng) ký vào biên bản làm việc liên quan vụ vẩy hương, xua đuổi phật tử ngày 13.3. Ảnh MD
Sư thầy Thích Bản Phúc (chùa Trung Hành, Hải Phòng) ký vào biên bản làm việc liên quan vụ vẩy hương, xua đuổi phật tử ngày 13.3. Ảnh MD
Sư thầy Thích Bản Phúc (chùa Trung Hành, Hải Phòng) ký vào biên bản làm việc liên quan vụ vẩy hương, xua đuổi phật tử ngày 13.3. Ảnh MD
Lên top