Hải Phòng: Xưởng nghiền sắt thép phế liệu trái phép "tra tấn" công nhân

Đống phế liệu từ công ty Hải Dương (xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xả trái phép ra môi trường. Ảnh MC
Đống phế liệu từ công ty Hải Dương (xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xả trái phép ra môi trường. Ảnh MC
Đống phế liệu từ công ty Hải Dương (xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xả trái phép ra môi trường. Ảnh MC
Lên top